Smeštaj

SMEŠTAJNI KAPACITETI

Koliba se sastoji od novoizgrađenog dela smeštajnog kapaciteta, od kojih su dva apartmana i dvadeset sedam jednokrevetnih, dvokrevetnih, i trokrevetnih soba i depadansa koji ima 27 dvokrevetnih, trokrevetnih i višekrevetnih soba, kao i učionicu sa potrebnom opremom za odvijanje nastave.

Ovaj deo je pogodan za organizaciju grupnih ekskurzija, rekreativne nastave i smeštaj raznih radnih, omladinskih tj školskih organizacija.